Kötelező-e a boncolás?

A hozzátartozók gyakran kegyeltsértésként és negatív élményként élik meg ha szerettük testén elvégzik a boncolást. A törvényszéki boncolás azonban nem minden esetben kötelező, attól el lehet tekinteni. Viszont ezt általában írásban kell kérvényezni.

A szabályozás

A boncolásra és a halottakkal kapcsolatos egyéb teendőkre vonatkozó jogszabályokat az 1997. évi CLIV. egészségügyről szóló törvény néhány paragrafusa tartalmazza. A kórbonctani vizsgálatot a halál helye szerinti illetékes kórház vagy klinika patológiai osztálya végzi, lehetőleg már a halál bekövetkeztét követő első, de legkésőbb a halottvizsgálatot követő három munkanapon belül.

A főszabály az, hogy az elhunyt személyt – függetlenül attól, hogy fekvőbeteg-gyógyintézetben vagy azon kívül hunyt el – kórbonctani vizsgálat alá kell vetni, ha a következő állítások bármelyike is fennáll:

 • A halál oka klinikai vizsgálatokkal nem volt egyértelműen megállapítható.
 • A születés időszaka körüli halál esetén.
 • Az elhunyt szervátültetés donora vagy recipiense volt.
 • Az elhunyt foglalkozási eredetű megbetegedésben szenvedett, és annak gyanúja merült föl, hogy a halál oka ezzel – van összefüggésben.
 • Az elhunyt szervezetében újra felhasználható, nagy értékű műszer vagy eszköz található, és az nem képezi az elhunyt tulajdonát. (Ez alól kivétel, ha a műszer vagy eszköz jellege nem kívánja meg a boncolást.)
 • Az elhunyt még életében vagy a halált követően a hozzátartozó írásban kérte a boncolást.
 • Az esetnek tudományos vagy oktatási jelentősége van.
 • Az elhunytat hamvasztani kívánják.

Ez utóbbi két esetben lehetséges eltekinteni a boncolástól, külön kérvénnyel és ha a boncolás mellőzésének összes feltétele fennáll.

Mik ezek a feltételek?

 • A halál megállapíthatóan természetes eredetű.
 • A halál oka egyértelműen megállapítható.
 • A kórbonctani vizsgálattól további lényeges megállapítás nem várható.
 • A kezelőorvos és a patológus szakorvos a kórbonctani vizsgálatot nem tartja szükségesnek.
 • Az elhunyt még életében kérte a kórbonctani vizsgálat mellőzését.

Összefoglalva tehát,
– ha a boncolást kötelezővé tévő feltételek közül csak az utolsó két feltételből áll fent bármelyik;
– és a mellőzést megengedő feltételek mindegyike fennáll
akkor az elhunyt még életében vagy a hozzátartozó a halált követően írásban kérheti a boncolás mellőzését.

A kérvényt az adott egészségügyi intézmény igazgatója felé kell továbbítani.

2 Comments

 1. Szalainé Roik Erika szerint:

  Tisztelt Címzett!
  Segítségét szeretném kérni, mivel nem tudom, hogy jogomba áll-e szólni, hogy édesanyámat még nem tudtuk eltemetni.
  Édesanyám kórházba halt meg. 3 napot a belgyógyászaton volt, 3 napot pedig az intenzív osztályon, ahol elhunyt.
  A halál eset 2019. december 23.-án 9óra 50 perckor történt. Azt mondták, hogy 2020. január 2.-a az első nap ami-
  kor intézkedni tudunk, és ekkor mondták, hogy igazságügyi boncolása lesz /okát nem közölték, hogy miért/ és december 30.-án átszállították az ÁOK Igazságügyi Intézetbe. Itt azt a tájékoztatást kaptuk, hogy szerdán /január 8.-án vagy 9.-én már érdeklődhetünk, a papírok miatt amire a temetés intézéséhez szükségesek. A papírok a mai napig nem készültek el. Szeretném tudni, hogy hány napig vagyok köteles szó nélkül tűrni, hogy nem adhatom meg a végtisztességet édesanyámnak. Mi ezt a boncolást nem kértük, ö senkit nem bántott, csak nézünk értetlenül. Segítségét előre is köszönöm. / Már 18 nap telt el/

  Budapest, 2020. január 10.
  Tisztelettel Szalainé Roik Erika

  • admin-panteon-temetkezes szerint:

   Tisztelt Szalainé Roik Erika!

   Az Ön által feltett kérdés egészségügyi intézményekre vonatkozó szabályozás alá esik, nem a temetkezésre. Annyi bizonyos, hogy a boncolás mellőzését lehet ugyan kérni, de ha azt egészségügyi, vagy más szabályozás miatt kötelezően el kell végezni, akkor természetesen nem fogják engedélyezni a mellőzést. Az egészségügyi intézményben ki van függesztve a betegjogi képviselő neve és elérhetősége, ha úgy érzi, hogy nem kapott kellő tájékoztatást, sérelem érte, őt keressék fel.
   Az általam leírtak a saját véleményemet tükrözik, nem lehet alapja semmilyen jogi eljárásnak.
   Tisztelettel:
   Panteon Kft.