Bátaszék köztemető – Temetői ügyintézés

Bátaszék köztemető címe, nyitva tartása

 

Bátaszék köztemető címe:

Bátaszék-köztemető: Bátaszék, Garay utca 68.

 

Temető nyitvatartása

Május 1. – November 6.: 6 – 21h
November 7. – Február 28.: 7 – 17:30h

 

Sírhely ügyintézés:

 

BátaszékBékés utcai temető

Gondnokság:
Bátaszék, Garay u. 68.
Szőcs Pál (+3620 264-2138 vagy 06/74 491-038)
Püspöki Károlyné, Terike (+3620 557-5191)
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-16:00

Sírhelyek megváltásáért és a temető igénybevételéért fizetendő díjak *

   
Egyes sírhely / 25 év 11 110 Ft
Gyermek elhunyt esetén / 25 év 2 743 Ft
Kettes sírhely / 25 év 22 220 Ft
Díszsírhely, dísz-urnafülke, dísz-urnasírhely (használati idő nélkül) díjtalan
2 férőhelyes / 60év 55 687 Ft
4 férőhelyes / 60év 83 530 Ft
6 férőhelyes / 60év 111 374 Ft
Urnafülke / 10 év 20 848 Ft
Urnasírhely / 10 év 5 486 Ft
Urnasírbolt / 20 év 36 210 Ft

Rátemetés díja:

 
Koporsós rátemetés időarányos **
Az urna – urnasírba, urnasírboltba vagy koporsós temetési helyre történő rátemetése esetén 8 230 Ft

Egyéb

 
Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj (temetői létesítmények használati díját foglalja magában) 16 733 Ft
Temetőfenntartási hozzájárulás (vállalkozásszerűen munkát végzők -temetkezési szolgáltatók kivételével- által fizetendő) / nap 1 920 Ft
A temetőbe behajtás díja e rendelet 6.§ (1) bek. d.) pontjában foglalt esetben / nap 2 743 Ft

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért, a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak. ***

Temetési hely nyitása

 
Gyermek sírhely esetén 9 738 Ft
Felnőtt sírhely, sírbolt esetén 19 477 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt esetén 9 738 Ft

Temetési hely zárása

 
Gyermek sírhely esetén 4 801 Ft
Felnőtt sírhely, sírbolt esetén 9 738 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt esetén 4 869 Ft

Egyéb

 
Halottszállítás 8 367 Ft
Exhumálás 39 776 Ft
Halott hűtés 4 526 Ft
Egyszeri szemétszállítási díj (temetés, rátemetés, urnaelhelyezés) 2 743 Ft
Urna falba helyezése, urnalap kivétele esetén személyzet igénybevétele/fő 6 858 Ft
rendelkezésre állás munkaidőn túli, pihenő-, munkaszüneti- vagy ünnepnapokon/fő 6 858 Ft
Urna kivétele, exhumálása sír, sírbolt, urnaférőhely 8 230 Ft

Lejárt, meg nem váltott, újraértékesített sír előkészítése

 
Csontok exhumzsába gyűjtése, 2 m alá történő elhelyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 34 290 Ft
Csontok exhumazsákba gyűjtése, hamvasztó koporsóba helyezése, elhamvasztása és közös tárolóba (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 56 236 Ft

* Újraváltási díjak az első megváltás díjával egyezik meg, kivéve a Kormr. 18.§ (2) bek.-ben meghatározott esetet.

** Koporsós rátemetés, vagy 25 éven túli maradvány rátemetése estén a temetéskor érvényben lévő -temetési helyre vonatkozó – megváltási díj időarányos részét kell megfizetni

*** Lejárt, meg nem váltott, eredeti helyén maradt, vagy tárolóhelyre helyezett urna, maradvány visszamenőleges tárolási díja, az adott temetési hely megváltási díja alapján.

Törvények és előírások

• 1999. évi XLIII. törvény

A temetéssel kapcsolatos rendelkezéseket elsősorban az 1999. évi XLIII., a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény tartalmazza. E törvény határozza meg a temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.

Ennek a törvénynek minden temetkezéssel foglakozó vagy temetőt üzemeletető, fenntartó vállalkozásnak szigorúan meg kell felelnie, sőt, néhány rendelkezése még a temettető személy számára is tartalmaz előírásokat.

A törvény teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 145/1999 (X. 01.) kormányrendelet

A temetéssel kapcsolatos 1999. évi XLIII., a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény alapján a temetők és a temetkezés részlet szabályait

a 145/1999 (X. 01.) kormányrendelet határozza meg.

A rendelet teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 351/2013. (X. 4.) Kormány rendelet

A halottszemlével kapcsolatban a 351/2013. (X. 4.), a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló Kormány rendelet
pontjai az irányadóak.

A rendelet teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 1997. évi CLIV. törvény

A boncolássról a 1997. évi CLIV., az egészségügyről szóló törvény néhány paragrafusa rendelkezik.

A törvény teljes szövegét « itt olvashatja el »

• Bátaszék város

A bátaszéki temető működésének részletes szabályait a 2/2014 (II.1.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezésről tartalmazza. E rendelet szabályozza a temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.

A hatályos rendelet szövegét « itt olvashatja el »

A 2018 évi díjakat tartalmazó 1. mellékletet « itt olvashatja el »

A 2. mellékletet « itt olvashatja el »

Nyomtatványok

• Nyilatkozat urna hazaviteléhez

« itt töltheti le »

• Nyilatkozat temetési hely lemondásához

« itt töltheti le »

• meghatalmazás síremlék állításhoz, felújításhoz

« itt töltheti le »

• Síremlék felállítási, felújítási kérelem

« itt töltheti le »

Panteon Kegyeleti Szolgáltató

Tolna és Bács-Kiskun megye

Ügyfélszolgálat 8:00-16:00
+3620 480-8484

Halottszállítás 0-24 hívható
+36 20 941-3376