Szekszárd Város Köztemetői – Temetői ügyintézés

Alsóvárosi köztemető címe, nyitva tartása

 

Alsóvárosi köztemető címe:

Alsóvárosi temető: Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca és Búzavirág utca sarok

 

Temető nyitvatartása

Április 1. – November 6.: 6 – 20h
November 7. – Március 31.: 7 – 17:00h

Sírhely ügyintézés:

Panteon Kft. 7100 Szekszárd, Alkony utca 1. szám alatt.
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-16:00
Telefon: 0674 511-755

Újvárosi köztemető címe, nyitva tartása

 

Újvárosi köztemető címe:

Újvárosi temető: Szekszárd Rákóczi utca és Palánki út kereszteződés

 

Temető nyitvatartása

Április 1. – November 6.: 6 – 20h
November 7. – Március 31.: 7 – 17:00h

Sírhely ügyintézés:

Panteon Kft. 7100 Szekszárd, Alkony utca 1. szám alatt.
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-16:00
Telefon: 0674 511-755

Szőlőhegyi köztemető címe, nyitva tartása

 

Szőlőhegyi köztemető címe:

Szőlőhegyi temető: Szekszárd, Hollós László utca

 

Temető nyitvatartása

Április 1. – November 6.: 6 – 20h
November 7. – Március 31.: 7 – 17:00h

Sírhely ügyintézés:

Panteon Kft. 7100 Szekszárd, Alkony utca 1. szám alatt.
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-16:00
Telefon: 0674 511-755

Temetői díjak

A temetési helyek megváltási díjai

 
Gyermeksírhely megváltása és rátemetés díjmentes
Egyes felnőtt sírhely megváltása 24 028 Ft
– erre történő rátemetés (időarányos/év) 726 Ft
Kettős sírhely megváltása 38 278 Ft
– erre történő rátemetés, koporsónként (időarányos/év) 1 439 Ft
Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített sírhelyek 24 028 Ft
Az új temetőrészben járdával kialakított egyes sírhely 62 128 Ft
Az új temetőrészben járdával kialakított kettes sírhely 97 968 Ft
2 személyes sírbolt megváltása 103 937 Ft
4 személyes sírbolt megváltása 149 898 Ft
6 személyes sírbolt megváltása 180 073 Ft
Urnafülke megváltása 28 080 Ft
Urna sírhelyre, sírboltra történő rátemetése 18 161 Ft
Urnasírhely 28 080 Ft
Urnasírbolt 44 425 Ft

Újraértékesített temetési helyek előkészítési díjai

 
Lejárt, meg nem váltott és újra értékesített temetési helyek, sírhely előkészítési díjak a maradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett, amely tartalmazza a betemetés előtti sírhelynyitás díját. 47 149 Ft

A temetői létesítmények, illetőleg az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak *

Ravatalozó használati díja temetésenként (berendezési tárgyakkal, hangosítóval) 9 220 Ft
Elhunyt hűtési díja naponta 2 584 Ft
Temetkezési hely nyitása (sírásás, sírnyitás) díja  
Felnőtt sírhely, sírbolt esetén 27 381 Ft
Gyermek sírhely esetén 13 481 Ft
Urnasírhely, urnakripta esetén 13 621 Ft
Visszahantolás (temetkezési hely zárása) díja  
Felnőtt sírhely, sírbolt esetén 13 621 Ft
Gyermek sírhely esetén 6 775 Ft
Urnasírhely, urnakripta esetén 6 915 Ft
Urna falba helyezése esetén szakszemélyzet igénybevétele 8 522 Ft

Hamvak szórása dísz-szórókút igénybevételével, alkalmanként.

 
Hamvak szórása -egyszeri megváltás 8 607 Ft
Hamvak szórása -külső ravatal 3 691 Ft
Hamvak szórása -szakszemélyzet igénybevétele 8 607 Ft
Hamvak szórása -szórókút igénybevétele 30 786 Ft
A köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető -fenntartási hozzájárulás díja.  
– síremlék építése felújítása esetén, munkavégzés napja 2 146 Ft
– sírgondozás esetén, munkavégzés napja 587 Ft

Egyéb

 
Hétvégi felár (rendkívüli esetben történő temetésnél) 7 334 Ft

* Ezen díjak megfizetése temetkezési szolgáltatói tevékenysége meghatározott végzése során – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55.§ (1) bekezdése alapján – az üzemeltető számára is kötelező.

** A lejárt megváltási idejű temetési helyek újraváltása esetén, az egy éven túli fizetési elmaradás a temetési helyre vonatkozóan – az 1. mellékkletben megállapított díjjal időarányosan – érvényesítésre kerül.

Törvények és előírások

• 1999. évi XLIII. törvény

A temetéssel kapcsolatos rendelkezéseket elsősorban az 1999. évi XLIII., a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény tartalmazza. E törvény határozza meg a temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.

Ennek a törvénynek minden temetkezéssel foglakozó vagy temetőt üzemeletető, fenntartó vállalkozásnak szigorúan meg kell felelnie, sőt, néhány rendelkezése még a temettető személy számára is tartalmaz előírásokat.

A törvény teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 145/1999 (X. 01.) kormányrendelet

A temetéssel kapcsolatos 1999. évi XLIII., a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény alapján a temetők és a temetkezés részlet szabályait

a 145/1999 (X. 01.) kormányrendelet határozza meg.

A rendelet teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 351/2013. (X. 4.) Kormány rendelet

A halottszemlével kapcsolatban a 351/2013. (X. 4.), a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló Kormány rendelet pontjai az irányadóak.

A rendelet teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 1997. évi CLIV. törvény

A boncolássról a 1997. évi CLIV., az egészségügyről szóló törvény néhány paragrafusa rendelkezik.

A törvény teljes szövegét « itt olvashatja el »

• Szekszárd Megyei Jogú Város

A szekszárdi temetők működésének részletes szabályait a 9/2003 (IV.30.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről tartalmazza. E rendelet szabályozza a temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.

A hatályos rendelet szövegét « itt olvashatja el »

Nyomtatványok

• Nyilatkozat urna hazaviteléhez

« itt töltheti le »

• Nyilatkozat temetési hely lemondásához

« itt töltheti le »

• meghatalmazás síremlék állításhoz, felújításhoz

« itt töltheti le »

• Síremlék felállítási, felújítási kérelem

« itt töltheti le »

Panteon Kegyeleti Szolgáltató

Tolna és Bács-Kiskun megye

Ügyfélszolgálat 8:00-16:00 +3620 480-8484

Halottszállítás 0-24 hívható +36 20 941-3376