Áraink és temetői díjak

Kegyeleti kellékek

Koporsó ár:

Laminált koporsók Bruttó 21 590 Ft -tól
Fa koporsók Bruttó 120 650 Ft -tól
Felsőkategóriás koporsók Bruttó 176 848 Ft -tól
Fémkoporsók Bruttó 116 840 Ft -tól

Urna ár:

Porcelán urnák Bruttó 4 572 Ft -tól
Fém urnák Bruttó 17 145 Ft -tól
Fa urnák Bruttó 24 829 Ft -tól
Gránit urnák Bruttó 28 448 Ft -tól

Egyéb kellékek:

Urnakoporsók Bruttó 28 639 Ft -tól
Keresztek Bruttó 8 992 Ft -tól
Fejfák Bruttó 12 573 Ft -tól
Sírjelző táblák Bruttó 1 270 Ft -tól

Temetői szolgáltatások díjai

(általános árjegyzék)

Települések szerint

Alsónyék - temetői díjak

A temetési helyek megváltási díjai

Felnőtt egyes sírhely megváltás / 25 év 5 080 Ft
Felnőtt kettes sírhely megváltás / 25 év 10 160 Ft
Gyermeksírhely megváltás (10 éves korig) / 25 év 2 540 Ft
Sírbolthely megváltás 2 férőhelyes 25 400 Ft
Sírbolthely megváltás 4 férőhelyes 35 243 Ft
Sírbolthely megváltás 6 férőhelyes 46 546 Ft
Urnafülke megváltása 10 évre 12 700 Ft
Urnasírhely megváltása 10 évre 6 985 Ft
Urnasírbolt megváltása 20 évre 33 528 Ft

Rátemetési díjak

Koporsós temetés időarányos *
Urna rátemetése urnafalba, urnasírba, urnasírboltba, koporsós temetési helyre 4 445 Ft

Egyéb

Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj (temetői létesítmények használati díját foglalja magába) 10 351 Ft
Elhunyt hűtése naponként 4 191 Ft
Egyszeri hulladékszállítási díj (temetés, rátemetés, urnaelhelyezés) 4 255 Ft
Temető-fennartási hozzájárulási díj (vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja naponként, temetkezési szolgáltatók kivételével.) 991 Ft
Temetőbe való behajtás díja (vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő, naponként, temetkezési szolgáltatók kivételével.) 2 540 Ft
Hamvak, maradványok tárolási díja ** időarányos

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért, a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak. ***

Temetési hely nyitás és lezárás

Sírhelynyitás - Felnőtt sírhely 18 034 Ft
Sírhelynyitás - Gyermek sírhely 10 éves korig 9 017 Ft
Sírhelyzárás - Felnőtt sírhely 9 017 Ft
Sírhelyzárás - Gyermek sírhely 10 éves korig 4 445 Ft
Sírboltnyitás 9 017 Ft
Sírboltzárás 9 017 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt nyitása 9 017 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt zárása 4 509 Ft
Urna falba helyezése 6 350 Ft
Urnalap kivétele 6 350 Ft

Egyéb

Elhunyt temetőn belüli szállítása 7 747 Ft
Exhumálás 28 385 Ft
Hétvégi, ünnepnapi, munkaidőn túli rendelkezésre állás (/fő) 6 350 Ft
Lejárt, meg nem váltott, újraértékesített sír előkészítése
Csontok exhumazsákba gyűjtése, 2 m. alá történő elhelyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 31 750 Ft
Csontok exhumazsákba gyűjtésé, hamvasztó koporsóba helyezése, elhamvasztása és közös tárolóba helyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 52 090 Ft

* Koporsós rátemetés, vagy 25 éven túli maradvány rátemetése estén a temetéskor érvényben lévő -temetési helyre vonatkozó - megváltási díj időarányos részét kell megfizetni.

** Lejárt, meg nem váltott, eredeti helyén maradt, vagy tárolóhelyre helyezett urna, maradvány visszamenőleges tárolási díja, az adott temetési hely megváltási díja alapján.

*** Ezen díjak megfizetése temetkezési szolgáltatói tevékenysége meghatározott végzése során – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55.§ (1) bekezdése alapján – az üzemeltető számára is kötelező.

Bátaszék - temetői díjak

Sírhelyek megváltásáért és a temető igénybevételéért fizetendő díjak *

Egyes sírhely / 25 év 10 287 Ft
Gyermek elhunyt esetén / 25 év 2 540 Ft
Kettes sírhely / 25 év 20 574 Ft
Díszsírhely, dísz-urnafülke, dísz-urnasírhely (használati idő nélkül) díjtalan
2 férőhelyes / 60év 51 562 Ft
4 férőhelyes / 60év 77 343 Ft
6 férőhelyes / 60év 103 124 Ft
Urnafülke / 10 év 19 304 Ft
Urnasírhely / 10 év 5 080 Ft
Urnasírbolt / 10 év 33 528 Ft

Rátemetés díja:

Koporsós rátemetés időarányos **
Az urna urnasírba, urnasírboltba vagy koporsós temetési helyre történő rátemetése esetén 7 620 Ft

Egyéb

Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj(temetői létesítmények használati díját foglalja magában) 15 494 Ft
Temetőfenntartási hozzájárulás (vállalkozásszerűen munkát végzők -temetkezési szolgáltatók kivételével- által fizetendő) / nap 1 778 Ft
A temetőbe behajtás díja e rendelet 6.§ (1) bek. d.) pontjában foglalt esetben / nap 2 540 Ft

Az üzemeltető által, a temetkezési szolgáltatók részére biztosított szolgáltatások igénybevételéért.

Temetési hely nyitása

Gyermek sírhely esetén 9 017 Ft
Felnőtt sírhely, sírbolt esetén 18 034 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt esetén 9 017 Ft

Temetési hely zárása

Gyermek sírhely esetén 4 445 Ft
Felnőtt sírhely, sírbolt esetén 9 017 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt esetén 4 509 Ft

Egyéb

Halottszállítás 7 747 Ft
Exhumálás 36 830 Ft
Halott hűtés 4 191 Ft
Egyszeri szemétszállítási díj (temetés, rátemetés, urnaelhelyezés) 2 540 Ft
Urna falba helyezése, urnalap kivétele esetén személyzet igénybevétele/fő 6 350 Ft
rendelkezésre állás munkaidőn túli, pihenő-, munkaszüneti- vagy ünnepnapokon/fő 6 350 Ft
Urna kivétele, exhumálása sír, sírbolt, urnaférőhely 7 620 Ft

Lejárt, meg nem váltott, újraértékesített sír előkészítése

Csontok exhumzsába gyűjtése, 2 m alá történő elhelyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 31 750 Ft
Csontok exhumazsákba gyűjtése, hamvasztó koporsóba helyezése, elhamvasztása és közös tárolóba (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 52 070 Ft

* Újraváltási díjak az első megváltás díjával egyezik meg, kivéve a Kormr. 18.§ (2) bek.-ben meghatározott esetet.

** Koporsós rátemetés, vagy 25 éven túli maradvány rátemetése estén a temetéskor érvényben lévő -temetési helyre vonatkozó - megváltási díj időarányos részét kell megfizetni

Szedres - temetői díjak

Sírhelyek

Felnőtt egyes sírhely megváltás 6 350 Ft
Felnőtt kettes sírhely megváltás 12 700 Ft
Gyermeksírhely megváltás 10 éves korig 3 970 Ft

Sírbolthely

Sírbolthely megváltás 2 férőhelyes 31 750 Ft
Sírbolthely megváltás 4 férőhelyes 38 100 Ft
Sírbolthely megváltás 6 férőhelyes 44 450 Ft
Urnafülke megváltása 10 évre 12 700 Ft
Urnasírhely megváltása 20 évre 12 700 Ft
Urnasírbolt megváltása 20 évre 25 400 Ft

Rátemetési díjak

Koporsós rátemetés, vagy 25 éven túli maradvány rátemetése időarányos *
Urna rátemetése urnafalba, urnasírba, urnasírboltba, koporsós temetési helyre 4 445 Ft

Ravatal használata temetésenként

Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj (temetői létesítmények használati díját foglalja magába) 6 350 Ft

Egyéb

Elhunyt hűtése naponként 2 647 Ft
Egyszeri hulladékszállítási díj (temetés, rátemetés, urnaelhelyezés) 5 293 Ft

Vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja naponként, temetkezési szolgáltatók kivételével

Átalánydíj 1 123 Ft
Temetőbe való behajtás díja 0 Ft
Hamvak tárolási díja** 1 270 Ft
Kiexhumált urnák gyűjtőhelyen történő tárolásának díja 1 905 Ft

A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak. ***

Sírhelynyitás

Felnőtt sírhely 16 510 Ft
Gyermek sírhely 10 éves korig 13 895 Ft

Sírhelyzárás

Felnőtt sírhely 8 890 Ft
Gyermek sírhely 10 éves korig 7 940 Ft
Sírboltnyitás 16 510 Ft
Sírboltzárás 10 257 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt nyitása 9 727 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt zárása 5 558 Ft
Urna falba helyezése 6 881 Ft
Urnalap kivétele 6 881 Ft
Elhunyt temetőn belüli szállítása 5 293 Ft
Exhumálás 36 830 Ft
Hétvégi, ünnepnapi felár (/fő) 6 350 Ft
Elhunyt átvétele (azonosítás) kellékkel 15 240 Ft
Elhunyt átadása szolgáltatóknak 15 240 Ft
Urna átvétel (azonosítás) kellékekkel, átadás 10 160 Ft

Lejárt, meg nem váltott, újraértékesített sír előkészítése

Csontok exhumazsákba gyűjtése, 2 m. alá történő elhelyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 31 750 Ft
Csontok exhumazsákba gyűjtése, hamvasztó koporsóba helyezése, elhamvasztása és közös tárolóba helyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 52 090 Ft
Urna kivétele, exhumálása sír, sírbolt, urnaférőhely 7 620 Ft

* Koporsós rátemetés, vagy 25 éven túli maradvány rátemetése estén a temetéskor érvényben lévő -temetési helyre vonatkozó - megváltási díj időarányos részét kell megfizetni.

** Lejárt, meg nem váltott, eredeti helyükön maradt urnaférőhelyek visszamenőleges tárolási díja az alapdíjon felül évenként.

*** Ezen díjak megfizetése temetkezési szolgáltatói tevékenysége meghatározott végzése során – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55.§ (1) bekezdése alapján – az üzemeltető számára is kötelező.

Szekszárd - temetői díjak

A temetési helyek megváltási díjai

Gyermeksírhely megváltása és rátemetés díjmentes
Egyes felnőtt sírhely megváltása 21 844 Ft
- erre történő rátemetés 16 510 Ft
Kettős sírhely megváltása 34 798 Ft
- erre történő rátemetés, koporsónként 32 703 Ft
Lejárt, meg nem váltott és újraértékesített sírhelyek 21 844 Ft
2 személyes sírbolt megváltása 94 488 Ft
4 személyes sírbolt megváltása 136 271 Ft
6 személyes sírbolt megváltása 163 703 Ft
Urnafülke megváltása 25 527 Ft
Urna sírhelyre, sírboltra történő rátemetése 16 510 Ft
Urnasírhely 25 527 Ft
Urnasírbolt 40 386 Ft

Újraértékesített temetési helyek előkészítési díjai

Lejárt, meg nem váltott és újra értékesített temetési helyek, sírhely előkészítési díjak a maradványok egyéb módon történő elhelyezése mellett, amely tartalmazza a betemetés előtti sírhelynyitás díját. 42 863 Ft

A temetői létesítmények, illetőleg az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak *

Ravatalozó használati díja temetésenként (berendezési tárgyakkal, hangosítóval) 8 382 Ft
Elhunyt hűtési díja naponta 2 350 Ft
Temetkezési hely nyitása (sírásás, sírnyitás) díja
Felnőtt sírhely, sírbolt esetén 24 892 Ft
Gyermek sírhely esetén 12 256 Ft
Urnasírhely, urnakripta esetén 12 383 Ft
Visszahantolás (temetkezési hely zárása) díja
Felnőtt sírhely, sírbolt esetén 12 383 Ft
Gyermek sírhely esetén 6 160 Ft
Urnasírhely, urnakripta esetén 6 287 Ft
Urna falba helyezése esetén szakszemélyzet igénybevétele 7 747 Ft

Hamvak szórása dísz-szórókút igénybevételével, alkalmanként.

Hamvak szórása -egyszeri megváltás 7 826 Ft
Hamvak szórása -külső ravatal 3 353 Ft
Hamvak szórása -szakszemélyzet igénybevétele 7 826 Ft
Hamvak szórása -szórókút igénybevétele 27 986 Ft
A köztemetőben - a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető -fenntartási hozzájárulás díja.
- síremlék építése felújítása esetén, munkavégzés napja 1 207 Ft
- sírgondozás esetén, munkavégzés napja 533 Ft

Egyéb

Hétvégi felár (rendkívüli esetben történő temetésnél) 6 668 Ft

* Ezen díjak megfizetése temetkezési szolgáltatói tevékenysége meghatározott végzése során – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55.§ (1) bekezdése alapján – az üzemeltető számára is kötelező.

Tolna és Mözs - temetői díjak

A temetési helyek megváltási díjai

Sírhely megváltás egyes / 25 év 22 860 Ft
Sírhely megváltás kettes / 25 év 33 020 Ft
Sírhely megváltás gyerek / 25 év 7 620 Ft
Sírbolt megváltás 2 személyes / 60 év 68 580 Ft
Sírbolt megváltás 4 személyes / 60 év 127 000 Ft
Sírbolt megváltás 6 személyes / 60 év 193 040 Ft
Urnasírhely megváltása / 10 év 27 940 Ft
Urnasírbolt megváltása / 20 év 34 290 Ft
Urnafülke megváltása (falban) / 10 év 22 860 Ft

Temetési helyek újraváltási díja az első megváltással megegyező, kivéve a Korm. rendelet 18§ (2) bekezdésében meghatározott esetet.

Koporsós rátemetés időarányos *
Urna rátemetése sír, sírbolt 16 193 Ft
Urna rátemetése urnasír, urnasírbolt 6 350 Ft
Lejárt, újraértékesített egyes sír megváltása / 25 év 30 480 Ft
Lejárt, újraértékesített kettes sír megváltása / 25 év 40 460 Ft
Maradványok, hamvak gyűjtőhelyen történő tárolása /év 2 540 Ft
Új falba zárólap 15 240 Ft
Új fal zárólapra betűvésés / karakter 1 270 Ft
Temető használati díj 15 000 Ft
Szemétkezelés (Tolna) 1 905 Ft
Temetőfenntartási hozzájárulás (vállalkozásszerűen munkát végzők -temetkezési szolgáltatók kivételével- által fizetendő) 2 606 Ft
Gépjármű behajtás díja (szakipari vállalkozók részéről) 4 445 Ft

Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja

Sírhely, sírbolt nyitása 22 860 Ft
Sírhely, sírbolt zárása 20 320 Ft
Sírhely (gyerek) nyitása 9 906 Ft
Sírhely (gyerek) zárása 5 715 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt nyitása 13 208 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt zárása 6 160 Ft
Szakszemélyzet / fő 6 604 Ft
Urnalap kivétel 6 350 Ft
Ügyintézés 12 700 Ft
Kiszállás 15 240 Ft
Hétvégi, ünnepnapi, munkaidőn túli felár / fő 6 604 Ft
Elhunyt átvétel kellékkel, (azonosítás) / kiadás 19 050 Ft
Hamvak átvétele kellékkel (azonosítás) / kiadás 6 350 Ft
Fedlap leemelés 8 255 Ft
Fedlap visszahelyezés 6 350 Ft
Gyászkocsi 10 160 Ft
Exhumálás 34 290 Ft
Lejárt, meg nem váltott, újraértékesített sír előkészítése, maradványok exhumazsákba gyűjtése, 2 m. alá sülyésztese, sírfeltárással, föld visszatöltéssel. 59 055 Ft
Lejárt, meg nem váltott, újraértékesített sír előkészítése, maradványok exhumazsákba gyűjtése, hamvasztása, közös tárolóba helyezése, sírfeltárással, föld visszatöltéssel. 75 565 Ft

* Koporsós rátemetés, vagy 25 éven túli maradvány rátemetése estén a temetéskor érvényben lévő -temetési helyre vonatkozó - megváltási díj időarányos részét kell megfizetni.

Panteon Kegyeleti Szolgáltató

Tolna és Bács-Kiskun megye

Ügyfélszolgálat 8:00-16:00
+3620 480-8484

Halottszállítás 0-24 hívható
+36 20 941-3376