Temetői ügyintézés-Szerdres köztemető

Sírhely ügyintézés:


Panteon Kft. 7100 Szekszárd, Alkony utca 1. szám alatt.
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-16:00
Telefon: 0674 511-755


Gondnok:
Fekete Tibor 0670 549-4135


Temető nyitvatartása

Április 1. - november 5.: 6 - 21h
November 6.- március 31.: 7 - 18h

Temető címe:

Szedres-köztemető: Szedres, 723; 734/2 hrsz.
 Temetési helyek megváltási díjai

Felnőtt egyes sírhely megváltás 6 350 Ft
Felnőtt kettes sírhely megváltás 12 700 Ft
Gyermeksírhely megváltás 10 éves korig 3 970 Ft

Sírbolthely

Sírbolthely megváltás 2 férőhelyes 31 750 Ft
Sírbolthely megváltás 4 férőhelyes 38 100 Ft
Sírbolthely megváltás 6 férőhelyes 44 450 Ft
Urnafülke megváltása 10 évre 12 700 Ft
Urnasírhely megváltása 20 évre 12 700 Ft
Urnasírbolt megváltása 20 évre 25 400 Ft

Rátemetési díjak

Koporsós rátemetés, vagy 25 éven túli maradvány rátemetése időarányos *
Urna rátemetése urnafalba, urnasírba, urnasírboltba, koporsós temetési helyre 4 445 Ft

Ravatal használata temetésenként

Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj (temetői létesítmények használati díját foglalja magába) 6 350 Ft

Egyéb

Elhunyt hűtése naponként 2 647 Ft
Egyszeri hulladékszállítási díj (temetés, rátemetés, urnaelhelyezés) 5 293 Ft

Vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja naponként, temetkezési szolgáltatók kivételével

Átalánydíj 1 123 Ft
Temetőbe való behajtás díja 0 Ft
Hamvak tárolási díja** 1 270 Ft
Kiexhumált urnák gyűjtőhelyen történő tárolásának díja 1 905 Ft

* Koporsós rátemetés, vagy 25 éven túli maradvány rátemetése estén a temetéskor érvényben lévő -temetési helyre vonatkozó - megváltási díj időarányos részét kell megfizetni.

** Lejárt, meg nem váltott, eredeti helyükön maradt urnaférőhelyek visszamenőleges tárolási díja az alapdíjon felül évenként.

⇑________⇑
A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatás igénybevételéért fizetendő díjak. ***

Sírhelynyitás

Felnőtt sírhely 16 510 Ft
Gyermek sírhely 10 éves korig 13 895 Ft

Sírhelyzárás

Felnőtt sírhely 8 890 Ft
Gyermek sírhely 10 éves korig 7 940 Ft
Sírboltnyitás 16 510 Ft
Sírboltzárás 10 257 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt nyitása 9 727 Ft
Urnasírhely, urnasírbolt zárása 5 558 Ft
Urna falba helyezése 6 881 Ft
Urnalap kivétele 6 881 Ft
Elhunyt temetőn belüli szállítása 5 293 Ft
Exhumálás 36 830 Ft
Hétvégi, ünnepnapi felár (/fő) 6 350 Ft
Elhunyt átvétele (azonosítás) kellékkel 15 240 Ft
Elhunyt átadása szolgáltatóknak 15 240 Ft
Urna átvétel (azonosítás) kellékekkel, átadás 10 160 Ft

Lejárt, meg nem váltott, újraértékesített sír előkészítése

Csontok exhumazsákba gyűjtése, 2 m. alá történő elhelyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 31 750 Ft
Csontok exhumazsákba gyűjtése, hamvasztó koporsóba helyezése, elhamvasztása és közös tárolóba helyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 52 090 Ft
Urna kivétele, exhumálása sír, sírbolt, urnaférőhely 7 620 Ft

*** Ezen díjak megfizetése temetkezési szolgáltatói tevékenysége meghatározott végzése során – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55.§ (1) bekezdése alapján – az üzemeltető számára is kötelező.

⇑________⇑
Törvények és előírások

• 1999. évi XLIII. törvény

A temetéssel kapcsolatos rendelkezéseket elsősorban az 1999. évi XLIII., a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény tartalmazza. E törvény határozza meg a temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.

Ennek a törvénynek minden temetkezéssel foglakozó vagy temetőt üzemeletető, fenntartó vállalkozásnak szigorúan meg kell felelnie, sőt, néhány rendelkezése még a temettető személy számára is tartalmaz előírásokat.

A törvény teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 145/1999 (X. 01.) kormányrendelet

A temetéssel kapcsolatos 1999. évi XLIII., a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény alapján a temetők és a temetkezés részlet szabályait

a 145/1999 (X. 01.) kormányrendelet határozza meg.

A rendelet teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 351/2013. (X. 4.) Kormány rendelet

A halottszemlével kapcsolatban a 351/2013. (X. 4.), a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló Kormány rendelet pontjai az irányadóak.

A rendelet teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 1997. évi CLIV. törvény

A boncolássról a 1997. évi CLIV., az egészségügyről szóló törvény néhány paragrafusa rendelkezik.

A törvény teljes szövegét « itt olvashatja el »

• Szedres község

A szedresi temető működésének részletes szabályait a 14/2015 (XII.16.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezésről tartalmazza. E rendelet szabályozza a temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.

A rendelet szövegét « itt olvashatja el »

⇑________⇑
Nyomtatványok

• Nyilatkozat urna hazaviteléhez

« itt töltheti le »

• Nyilatkozat temetési hely lemondásához

« itt töltheti le »

• meghatalmazás síremlék állításhoz, felújításhoz

« itt töltheti le »

• Síremlék felállítási, felújítási kérelem

« itt töltheti le »

⇑________⇑

Panteon Kegyeleti Szolgáltató

Tolna és Bács-Kiskun megye

Ügyfélszolgálat 8:00-16:00
+3620 480-8484

Halottszállítás 0-24 hívható
+36 20 941-3376