Temetői ügyintézés-Hőgyész köztemető

Sírhely ügyintézés:


Panteon Kft. 7191 Hőgyész, Fő utca 5. szám alatt.
Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-16:00
Telefon: 0674 488-208Temető nyitvatartása

ÁMájus 1.- November 6.: 6 - 21h
November 7.- Február 28.: 7 - 17:30h

Temető címe:

Hőgyész-köztemető: 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos u. 11. 832/1; 832/3; 833; 834 hrsz.
 A temetési helyek megváltási díjai

Felnőtt egyes sírhely megváltás / 25 év 11 176 Ft
Felnőtt kettes sírhely megváltás / 25 év 22 352 Ft
Gyermeksírhely megváltás (10 éves korig) / 25 év 2 794 Ft
Sírbolthely megváltás 2 férőhelyes 50 800 Ft
Sírbolthely megváltás 4 férőhelyes 76 200 Ft
Sírbolthely megváltás 6 férőhelyes 101 600 Ft
Urnafülke megváltása 10 évre 20 320 Ft
Urnasírhely megváltása 10 évre 6 985 Ft
Urnasírbolt megváltása 20 évre 35 560 Ft

Rátemetési díjak

Koporsós temetés időarányos *
Urna rátemetése urnafalba, urnasírba, urnasírboltba, koporsós temetési helyre 4 445 Ft

Egyéb

Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj (temetői létesítmények használati díját foglalja magába) 16 510 Ft
Elhunyt hűtése naponként 2 540 Ft
Egyszeri hulladékszállítási díj (temetés, rátemetés, urnaelhelyezés) 4 255 Ft
Temető-fennartási hozzájárulási díj (vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja naponként, temetkezési szolgáltatók kivételével.) 991 Ft
Temetőbe való behajtás díja (vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő, naponként, temetkezési szolgáltatók kivételével.) 2 540 Ft
Hamvak, maradványok tárolási díja ** időarányos

⇑________⇑
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért, a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak. ***

Temetési hely nyitás

Sírhelynyitás - Felnőtt sírhely, sírbolt, urna fedlapos sírba helyezése esetén 19 685 Ft
Sírhelynyitás - Gyermek sírhely 10 éves korig 9 779 Ft
Urnasírhely nyitása, urnasírbolt nyitása, sír nyitása urna fedlap nélküli sírba helyezése esetén 9 779 Ft
Urna falba helyezése, urnalap kivétele esetén szakszemélyzet igénybevétele 7 620 Ft/fő

Egyéb

Elhunyt temetőn belüli szállítása 10 160 Ft
Exhumálás 39 370 Ft
Rendelkezésre állás munkaidőn túli, pihenő-, munkaszüneti- vagy munkanapokon (/fő) 10 160 Ft
Lejárt, meg nem váltott, újraértékesített sír előkészítése
Csontok exhumazsákba gyűjtése, 2 m. alá történő elhelyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 39 370 Ft
Csontok exhumazsákba gyűjtésé, hamvasztó koporsóba helyezése, elhamvasztása és közös tárolóba helyezése (sírfeltárással, földvisszatöltéssel) 58 880 Ft

* Koporsós rátemetés, vagy 25 éven túli maradvány rátemetése estén a temetéskor érvényben lévő -temetési helyre vonatkozó - megváltási díj időarányos részét kell megfizetni.

** Lejárt, meg nem váltott, eredeti helyén maradt, vagy tárolóhelyre helyezett urna, maradvány visszamenőleges tárolási díja, az adott temetési hely megváltási díja alapján.

*** Ezen díjak megfizetése temetkezési szolgáltatói tevékenysége meghatározott végzése során – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 55.§ (1) bekezdése alapján – az üzemeltető számára is kötelező.

⇑________⇑
Törvények és előírások

• 1999. évi XLIII. törvény

A temetéssel kapcsolatos rendelkezéseket elsősorban az 1999. évi XLIII., a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény tartalmazza. E törvény határozza meg a temetőkkel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.

Ennek a törvénynek minden temetkezéssel foglakozó vagy temetőt üzemeletető, fenntartó vállalkozásnak szigorúan meg kell felelnie, sőt, néhány rendelkezése még a temettető személy számára is tartalmaz előírásokat.

A törvény teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 145/1999 (X. 01.) kormányrendelet

A temetéssel kapcsolatos 1999. évi XLIII., a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény alapján a temetők és a temetkezés részlet szabályait

a 145/1999 (X. 01.) kormányrendelet határozza meg.

A rendelet teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 351/2013. (X. 4.) Kormány rendelet

A halottszemlével kapcsolatban a 351/2013. (X. 4.), a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló Kormány rendelet pontjai az irányadóak.

A rendelet teljes szövegét « itt olvashatja el »

• 1997. évi CLIV. törvény

A boncolássról a 1997. évi CLIV., az egészségügyről szóló törvény néhány paragrafusa rendelkezik.

A törvény teljes szövegét « itt olvashatja el »

• Hőgyész nagyközség

A hőgyészi temető működésének részletes szabályait a 3/2020 (IV.19.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezésről tartalmazza. E rendelet szabályozza a temetővel, a temetkezési emlékhelyekkel és a temetkezési tevékenység ellátásával összefüggő jogokat, kötelezettségeket és feladatokat.

A rendelet szövegét « itt olvashatja el »

⇑________⇑
Nyomtatványok

• Nyilatkozat urna hazaviteléhez

« itt töltheti le »

• Nyilatkozat temetési hely lemondásához

« itt töltheti le »

• meghatalmazás síremlék állításhoz, felújításhoz

« itt töltheti le »

• Síremlék felállítási, felújítási kérelem

« itt töltheti le »

⇑________⇑

Panteon Kegyeleti Szolgáltató

Tolna és Bács-Kiskun megye

Ügyfélszolgálat 8:00-16:00
+3620 480-8484

Halottszállítás 0-24 hívható
+36 20 941-3376